شماره تماس

تلفن ثابت: 058362211151 // تلفن همراه: 09153030328 // فاکس: 058362211152

آدرس

استان خراسان شمالی، شهرک صنعتی شیروان، خیابان کوشش 1

ایمیل

afaghfom.khorasan@yahoo.com